• Voor een vrij en beweeglijk lichaam
  • Voor de behandeling van fysieke (pijn)klachten en ongemakken
  • Acute en chronische (pijn)klachten
  • Sinds 2014
  • Meer dan 17.500 behandelingen

Wat is osteopathie osteopathie in de geneeskunde

Osteopathie is vorm van manuele geneeskunde die zich richt op het vinden en het herstellen van bewegingsbeperkingen in het lichaam. Axis Osteopathie richt zich op het zoeken naar de echte grondoorzaak en helpt u bij het oplossen van chronische of tijdelijke (pijn)klachten en ongemak als gevolg van deze bewegingsbeperkingen. Een bewegingsbeperking uit zich bijvoorbeeld door stramheid, zeurende pijnen, obstipatie of hoofdpijn.

In een gezond lichaam vertonen alle weefsels een zekere beweeglijkheid. Bij weefsels kunt u denken aan spieren, banden en gewrichten, maar ook organen. Deze beweeglijkheid is nodig om de lichaamsfuncties optimaal te houden. Echter door ziekte, ontstekingen, ongevallen, operaties en bepaalde processen die in het lichaam zelf gebeuren, verliest het weefsel zijn beweeglijkheid in sommige gevallen. Deze bewegingsbeperking is dan de basis voor fysiek ongemak of (pijn)klachten. Deze klachten zijn langer (chronisch) of korter (acuut) van duur.

Osteopathie is ontwikkeld door Andrew Taylor Still (1828-1917) en wordt in Europa steeds meer door de medische wetenschap, vele artsen en verzekeraars een erkende geneeskundige behandeling. In Amerika is één op de vijf artsen osteopaat. In totaal zijn er in Nederland 700 osteopaten gevestigd. Andrew Taylor Stills ideeën waren gebaseerd op een aantal belangrijke peilers:

Bewegen is leven en leven is bewegen

Uw lichaam beweegt constant. Wist u bijvoorbeeld dat een nier per dag, onder invloed van de ademhaling en middenrif, ongeveer 500 meter aflegt? Een bewegingsbeperking in een gewricht, een te gespannen spier of een beknelde zenuw beperken de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en hebben dus een nadelige invloed op uw welzijn.

Structuur en functie beïnvloeden elkaar

De structuur (anatomie) bepaalt de functie (fysiologie), maar ook omgekeerd. Wanneer een weefsel in uw lichaam niet naar behoren functioneert, past de structuur zich hierop aan. Osteopathie tracht dit te voorkomen door het aanpakken van de echte oorzaken van functionele bewegingsbeperkingen.

Zelfgenezend vermogen

Uw lichaam zit zeer ingenieus in elkaar en streeft altijd naar gezondheid. Opgelopen schade door een val, een ontsteking of operatie wordt door uw lichaam hersteld. Hierbij dienen omstandigheden in het lichaam optimaal te zijn om dit zelfgenezend vermogen te ondersteunen. Osteopathie schept hiervoor de randvoorwaarden.

Holisme

Er wordt gekeken naar de mens als geheel: u als persoon staat centraal. Om verschillende redenen wordt binnen de osteopathie onderscheid gemaakt tussen drie verschillende systemen die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn:

  • schedelbotten, hersenen, hormonen en immuunsysteem; het zogenoemde craniale systeem,
  • organen, bloedvaten en lymfevaten; het zogenoemde viscerale systeem,
  • houdings- en bewegingsapparaat: de spieren, botten en banden; het zogenoemde pariëtale systeem.

De vier genoemde grote pijlers van de osteopathie, bewegen is leven en leven is bewegen, structuur en functie beïnvloeden elkaar, zelfgenezend vermogen en holisme heeft de basis in verschillende takken van de medische wetenschap. Dit loopt van anatomie, fysiologie, neurologie, endocrinologie, immunologie, biomechanica tot embryologie. Het is hiermee een volwaardige geneeskundige leer.

De osteopaat onderzoekt het gehele lichaam met deze drie systemen en behandelt deze waar dit nodig is voor u. Hij houdt hierbij in het achterhoofd dat het geheel van de behandeling van al deze systemen meer is dan de som der delen.

Een osteopaat is opgeleid om bewegingsbeperkingen van het lichaam te onderzoeken, redenerend vanuit de totale mens en van daaruit de behandeling te starten. De behandeling bestaat uit overwegend zachte manuele (met de handen) technieken om bewegingsbeperkingen te herstellen en zo het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren.